Aktuellt

Få senaste nytt om Lindgården via mail!

Ange din e-postadress så skickar vi mail varje gång vi uppdaterar "Aktuellt" på lindgarden.net. 
Klicka här för att registrera din e-postadress. Du kan när du vill avanmäla dig från utskicket.

Cykelinventering nov-dec 2018

skickad 4 nov. 2018 11:01 av Emmalisa Runius

På grund av att det börjar bli fullt i alla våra cykelförråd, och ute på gården, är det dags för en cykelinventering. Syftet är att få bort herrelösa cyklar (och barnvagnar) som blivit kvarlämnade genom åren.

Hur går det till?
Vecka 44-45. I samband med denna information kommer styrelsen även att dela ut lappar som ska fästas på era cyklar/barnvagnar som står i förråden och/eller ute på gården. Lapparna ska vara tydligt fastsatta och märkta med namn, lägenhetsnummer och adress. 

Cyklarna ska vara uppmärkta senast 3/12 2018. Därefter omhändertas omärkta cyklar av föreningen och förvaras i ett avskilt förråd i 3 månader, till 3/3 2019. Därefter lämnas cyklarna till Polisen.

Regler för förvaring av cyklar på vår gård eller i cykelförråden

 • Respektive boende har rätt att förvara 2 cyklar var i föreningens förråd/gård. Detta gäller oavsett ålder. Alltså, är ni en familj på 4 personer så får ni förvara 8 cyklar i förråden/gården. Vill man ha fler cyklar än detta så är det den egna uteplatsen, balkongen eller lägenheten som gäller. Ej trapphus eller andra gemensamma utrymmen. 
 • I förråden är det inte tillåtet att låsa fast cyklar eller barnvagnar i cykelställen då det omöjliggör flyttning av trasiga och oanvända cyklar/vagnar.
 • Tanken med förråden är att man ska förvara cyklar och vagnar som används. Behöver ni långtidsförvara en cykel eller barnvagn får ni ansvara för det själv, ex i ert eget förråd. 

Med vänliga hälsningar BRF Lindgårdens styrelse

Ps. Behöver ni fler lappar att märka upp era cyklar, vänligen kontakta: styrelsen@lindgarden.net

Kallelse till extra föreningsstämma 2018

skickad 11 juni 2018 01:00 av Emmalisa Runius

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till extra föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 25 juni kl.18.00
Plats: Föreningslokalen 

Dagordning:
 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Stadgeändring
 9. Avslutande
Förslag på de nya stadgaändringar delas ut i brevlådan den 11 juni 2018. 

Bostadsrättsföreningen Lindgården
Styrelsen

DALENDAGEN 2017

skickad 31 aug. 2017 06:54 av Jimmy Ekman   [ uppdaterad 31 aug. 2017 06:56 ]

Den 3 september klockan 11:00 - 16:00 är det loppis på Lindgården och i hela Dalen.
För femte året i rad arrangeras Dalendagen!

På Lindgården kommer det finnas allt möjligt att fynda, till mycket bra loppispriser. Kläder, barnkläder, vintage, nytt, filmer, böcker, antikt och nytt, hushållsartiklar, ja allt möjligt! 

Det kommer finnas korv med bröd, veg. toast, dricka och fika till försäljning.

Det finns även möjlighet att låna toaletter vid vår träfflokal, Grusåsgränd 78.

Välkomna att fynda! 

Endast boende på Lindgården får sälja på loppisen, men alla är välkomna att besöka.
Dalendagen på Facebook: @dalendagenKarta:


Bostadsrättstilläggsförsäkring upphör!

skickad 30 juni 2017 05:33 av Jimmy Ekman

Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring upphör 1 oktober 2017!

 

För att förenkla hanteringen av försäkringsskador i lägenheter där medlem varit vållande så har styrelsen beslutat att säga upp den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkringen. Den upphör att gälla den 1 oktober 2017.

Det innebär att från den 1 oktober 2017 måste alla bostadsrättshavare själv se till att ha en bostadsrättstilläggsförsäkring.

Förslagsvis tar ni kontakt med det försäkringsbolag som ni har tecknat hemförsäkring hos och tecknar ett bostadsrättstillägg.

 

Ta kontakt med ert försäkringsbolag och se till att ni har ett bostadsrättstillägg som gäller senast från 1 oktober 2017.

Bekräfta gärna till styrelsen att ni mottagit denna information.

Träfflokal stängs för renovering

skickad 19 apr. 2017 05:31 av Jimmy Ekman   [ uppdaterad 2 maj 2017 02:10 ]

Föreningens träfflokal stängs för renovering 24 april - 13 maj 2017.

Information om förändring av ekonomisk förvaltare

skickad 31 jan. 2017 04:01 av Jimmy Ekman

Deloitte som skött vår ekonomiska förvaltning sedan ombildningen september 2009 har överlåtit sin verksamhet till Agenta förvaltning. Samtlig personal från Deloitte följer med till Agenta. Detta gäller från 1 februari 2017.

 

Styrelsen har beslutat att följa med och acceptera Agenta som ekonomisk förvaltare.

Ny e-postadress till kundtjänsten: kundtjanst@agentaforvaltning.se

 

Detta innebär inga förändringar för boende i Brf Lindgården, annat än att det kommer att vara ett nytt namn på avier etc. Nämligen Agenta istället för Deloitte.

 

Föreningens revisor är fortsatt kvar hos Deloitte, som stämman beslutade 2016.

DALENDAGEN - Loppis i Dalen 4 september

skickad 1 aug. 2016 01:53 av Jimmy Ekman   [ uppdaterad 19 aug. 2016 03:57 ]

Den 4 september klockan 11:00 - 16:00 är det loppis på Lindgården och i hela Dalen.
För fjärde året i rad arrangeras Dalendagen!

På Lindgården kommer det finnas allt möjligt att fynda, till mycket bra loppispriser. Barnkläder, filmer, böcker, hushållsartiklar, ja allt möjligt!

Det kommer finnas korv med bröd, dricka och fika till försäljning. Det finns även möjlighet att låna toaletter vid vår träfflokal, Grusåsgränd 78.

Välkomna att fynda! 

Endast boende på Lindgården får sälja på loppisen, men alla är välkomna att besöka.

Karta:

Eventet på Facebook!

Dalendagen
OVK Obligatorisk Ventilations Kontroll

skickad 1 juni 2016 03:07 av Jimmy Ekman   [ uppdaterad 15 juli 2016 04:24 ]

Uppdaterad 2016-07-15

Brf Lindgården är enligt lag skyldig att genomföra en Obligatotisk ventilationskontroll (OVK) vart 6 år.
I år är det dags igen.

Då genomförs en kontroll i samtliga lägenheter, som boende (både hyresgäst/bostadsrättshavare) har man en skyldighet att ge tillträde till lägenheten.


Bolaget airCano AB har fått i uppdrag att sköta detta, liksom vid förra tillfället 2010.

De kommer att besöka alla lägenheter.

Det startar vecka 35, Måndag 29:e augusti.

Den 29-30 augusti börjat airCano AB med allmänna utrymmen.

Den 31 augusti börjar de med lägenheterna.
Styrelsen kommer att ha nyckelinsamling för de lägenheter som inte kommer att kunna vara hemma under OVK, vi samlar in 28/8.
Detta är planen från airCano

31 aug

Onsdag

35

Grusåsgränd 54-76 & 126-132


1 sep

Torsdag

35

Grusåsgränd 88-124

 

2 sep

Fredag

35

Grusåsgränd 86-88


5 sep

Måndag

36

Grusåsgränd 84-86


6 sep

Tisdag

36

Grusåsgränd 82-84


7 sep

Onsdag

36

Grusåsgränd 80-82
OBS! De från airCano AB kommer att bära synlig legitimation, hur dessa legitimationer ser ut visar airCano genom sin information som delas till alla lägenheter av airCano AB.
Släpp INTE in någon i er lägenhet som inte kan legitimera sig.
Mer information kommer i brevlådan hos respektive lägenhet och i portarna.

Brf Lindgården på Instagram

skickad 19 maj 2016 05:32 av Jimmy Ekman   [ uppdaterad 19 sep. 2016 04:10 ]

Brf Lindgården finns på Instagram.

Där lyfter vi Dalen i allmänhet och Lindgården i synnerhet.
Följ oss gärna.

Brf Lindgården på Instagram

Ny blankett!

skickad 30 nov. 2015 02:30 av Jimmy Ekman

Styrelsen har uppdaterat blanketten som skall användas när en bostadsrättshavare ansöker om styrelsens tillstånd inför en renovering/ombyggnad i lägenheten.

Läs mer under sedan om renovering.

1-10 of 16