Aktuellt

Få senaste nytt om Lindgården via mail!

Ange din e-postadress så skickar vi mail varje gång vi uppdaterar "Aktuellt" på lindgarden.net. 
Klicka här för att registrera din e-postadress. Du kan när du vill avanmäla dig från utskicket.

Varmt välkomna på adventsfika 1 advent

skickad 26 nov. 2019 01:39 av Emma-Lisa RuniusSöndag den första advent (1 december) är det dags att sätta upp vår fina julgran på gården. Samtidigt passar styrelsen på att bjuda på lite varm glögg och saft och pepparkakor. Kom förbi och fika en stund. Vi finns ute på gården mellan kl. 15-16.00. Blir det riktigt ruggigt väder ses vi i föreningslokalen istället.

Lindbladet nr 3-2019

skickad 24 nov. 2019 10:38 av Emma-Lisa Runius   [ uppdaterad 24 nov. 2019 10:40 ]Nu är senaste numret av Lindbladet ute. Klicka HÄR för att läsa det. Eller klicka HÄR för att komma till alla Lindbladet. 

Städdag på Lindgården

skickad 13 okt. 2019 22:43 av Emma-Lisa Runius


Höststädning 2019

Söndagen den 20 oktober samlas vi på gården kl 11.00 för att tillsammans städa och göra fint på och omkring vår gård. Vi kommer att exempelvis kratta löv och plantera om blommor. Det kommer finnas representanter från styrelsen på plats som arbetsfördelar och berättar vad vi behöver hjälp med. Ta gärna med arbetshandskar. 

När vi är klara tänder vi grillen och bjuder på korv och kaffe. Välkomna! 

Dalendagen 2019

skickad 19 aug. 2019 06:19 av Emma-Lisa Runius


Den 1 september klockan 11:00 - 16:00 är det loppis på Lindgården och i hela Dalen.

På Lindgården kommer det finnas allt möjligt att fynda, till mycket bra loppispriser; barnkläder, filmer, böcker, hushållsartiklar, ja allt möjligt!

Välkomna att fynda!

Endast boende på Lindgården får sälja på loppisen, men alla är välkomna att besöka. Behöver du hyra ett bord till loppisen? Vänligen kontakta styrelsen. Vi hyr ut bord för 20 kr/st. Först till kvarn! Maila styrelsen@lindgarden.net

Eventet på facebook: https://www.facebook.com/events/497514891006006/

Karta: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1egnjYO4sMY3hVgfe3wYut757QhA

Lindbladet nr 2-2019

skickad 17 maj 2019 04:00 av Emma-Lisa RuniusNu är senaste numret av Lindbladet ute. Klicka här för att läsa det. Eller klicka här för att komma till alla Lindbladet.  

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2019

skickad 7 maj 2019 05:46 av Emma-Lisa Runius   [ uppdaterad 10 maj 2019 05:30 ]

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till föreningsstämma.

Tid:               Onsdag 22 maj 2019 kl.19:00
Plats:             Föreningslokalen

Dagordning

1.              Öppnande

2.              Val av stämmoordförande

3.              Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.              Godkännande av dagordningen

5.              Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6.              Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.              Fastställande av röstlängd

8.              Föredragning av styrelsens årsredovisning*

9.              Föredragning av revisorns berättelse

10.          Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.          Beslut om resultatdisposition

12.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13.          Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer

14.          Beslut om antal ledamöter och suppleanter

15.          Val av styrelseledamöter och suppleanter

16.          Val av revisorer

17.          Val av valberedning

18.          Beslut angående friköp av tomträtt*

19.          Beslut om placering av lekstuga och renovering av lekplatser*

20.          Avslutande

 

Enskededalen den 6 maj 2019. Bostadsrättsföreningen Lindgården. Styrelsen

Protokollet kommer att vara tillgängligt hos styrelsen och publiceras på föreningens hemsida inom tre veckor från stämman. 

Här nedan hittar du en pdf som innehåller årsredovisning samt beslutsunderlag gällande tomträtt och lekplatser. 

Lindbladet nr 1-2019

skickad 11 feb. 2019 08:40 av Emma-Lisa Runius   [ uppdaterad 11 feb. 2019 08:42 ]


Nu är senaste numret av Lindbladet ute. Klicka här för att läsa det. Eller klicka här för att komma till alla Lindbladet. 

Kameraövervakning av Lindgårdens källarförråd

skickad 25 nov. 2018 05:36 av Emma-Lisa Runius

Sedan några månader har Brf Lindgården kameror uppsatta vid ingångarna till källarförråden i port 86 och nr 88. Syftet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen:
 • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
 • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 180 dagar.
 • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
 • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom företaget/organisationen har tillgång det inspelade materialet.
För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör www.telemission.se 

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se

Cykelinventering nov-dec 2018

skickad 4 nov. 2018 11:01 av Emma-Lisa Runius   [ uppdaterad 28 nov. 2018 05:30 ]

På grund av att det börjar bli fullt i alla våra cykelförråd, och ute på gården, är det dags för en cykelinventering. Syftet är att få bort herrelösa cyklar (och barnvagnar) som blivit kvarlämnade genom åren.

Hur går det till?
Vecka 44-45. I samband med denna information kommer styrelsen även att dela ut lappar som ska fästas på era cyklar/barnvagnar som står i förråden och/eller ute på gården. Lapparna ska vara tydligt fastsatta och märkta med namn, lägenhetsnummer och adress. 

Cyklarna ska vara uppmärkta senast 3/12 2018. Därefter omhändertas omärkta cyklar av föreningen och förvaras i ett avskilt förråd i 3 månader, till 3/3 2019. Därefter lämnas cyklarna till Polisen.

Regler för förvaring av cyklar på vår gård eller i cykelförråden

 • Respektive boende har rätt att förvara 2 cyklar var i föreningens förråd/gård. Detta gäller oavsett ålder. Alltså, är ni en familj på 4 personer så får ni förvara 8 cyklar i förråden/gården. Vill man ha fler cyklar än detta så är det den egna uteplatsen, balkongen eller lägenheten som gäller. Ej trapphus eller andra gemensamma utrymmen. 
 • I förråden är det inte tillåtet att låsa fast cyklar eller barnvagnar i cykelställen då det omöjliggör flyttning av trasiga och oanvända cyklar/vagnar.
 • Tanken med förråden är att man ska förvara cyklar och vagnar som används. Behöver ni långtidsförvara en cykel eller barnvagn får ni ansvara för det själv, ex i ert eget förråd. 

Med vänliga hälsningar BRF Lindgårdens styrelse

Ps. Behöver ni fler lappar att märka upp era cyklar, vänligen kontakta: styrelsen@lindgarden.net

Kallelse till extra föreningsstämma 2018

skickad 11 juni 2018 01:00 av Emma-Lisa Runius

Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till extra föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 25 juni kl.18.00
Plats: Föreningslokalen 

Dagordning:
 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Stadgeändring
 9. Avslutande
Förslag på de nya stadgaändringar delas ut i brevlådan den 11 juni 2018. 

Bostadsrättsföreningen Lindgården
Styrelsen

1-10 of 23