Aktuellt‎ > ‎

Kallelse till extra föreningsstämma 2018

skickad 11 juni 2018 01:00 av Emma-Lisa Runius
Härmed kallas medlemmarna i Brf Lindgården till extra föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 25 juni kl.18.00
Plats: Föreningslokalen 

Dagordning:
  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Stadgeändring
  9. Avslutande
Förslag på de nya stadgaändringar delas ut i brevlådan den 11 juni 2018. 

Bostadsrättsföreningen Lindgården
Styrelsen

Comments