Boende

Samling av information för boende på Lindgården, se nedan och undersidor.

Bostadsrättsföreningen Lindgårdens bestämmelser avseende hyresgäster/andrahandshyresgäster och medlemmar.

Bostadsrättsföreningen Lindgården ska när det uppkommer lediga lägenheter i föreningen försälja dem till marknadspris. Lediga lägenheter hyrs inte ut.

Regler avseende medlemsansökningar/hyresgäster/andrahandshyresgäster:
  • För godkännande krävs fast anställning eller fasta inkomster samt att hushållet kan uppvisa goda taxerade inkomster för minst två år tillbaka.
  • BRF Lindgården accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • Finns det betalningsanmärkningar och/eller oreglerade skulder kommer ansökan om att överta hyreskontrakt eller hyra i andra hand ej att godkännas.
Obetald avgift/hyra

Ingen betalningspåminnelse, utan inkassokrav på en gång. För alla som inte betalt avgift/hyra skickas 1 inkassokrav ut ca 15 dagar efter att skulden förfallit. Efter att man fått ett inkassokrav har man 8 dagar på sig att betala sin skuld (eller bestrida kravet). Görs inte det drivs ärendet vidare.
Underordnade sidor (22): Visa alla
Ċ
Jimmy Ekman,
6 okt. 2010 07:32
Comments