Boende‎ > ‎

Välkommen till Lindgården / Att bo i bostadsrätt

Välkommen till Lindgården!

Vad du själv som bostadsrättshavare får göra i lägenheten  och vad som är föreningens ansvar

Det här är en stark sammanfattning av föreningens regler och bestämmelser vad gäller ansvarsfrågorna för om- och tillbyggnad i bostadsrättslägenheterna.

De som vill läsa detaljerna kan göra det i stadgarna.

Rättigheter och skyldigheter

Föreningen har ansvar för gemensamma utrymmen, tak och ytterväggar. Föreningen ansvarar också för stamledningar för vatten, avlopp, el och värme fram till lägenhetens väggar, tak och golv. Innanför dessa går ansvaret över till bostadsrättshavaren. Så är grundprincipen. I stadgarna framgår alla detaljer.

Det är alltså t ex föreningens ansvar att sköta utsidan på fönster och lägenhetsdörrar (avser målning). Vad gäller balkonger har föreningen ansvaret utom för rengöring och skottning. Det betyder omvänt att styrelsen vill ha ett ord med i laget, om ni planerar för ingrepp i balkonggolv, -väggar och -tak. För bostadsrättshavare med takterrass gäller dessutom att innehavaren ska se till att avrinning för dagvatten inte hindras, alltså att vatten inte blir stående med risk för frostsprängning.

"Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner." (stadgans 5§)

Behörighet och tillstånd

El- och VVS-arbeten måste alltid göras av behörig person. Tätskikt i bad- och duschrum ska göras på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär bl.a. att även uppsättning av krokar, speglar etc. ska utföras så att tätskiktet behålls intakt, dvs. hål ska sättas igen med silikon el likn.

Vissa försäkringsbolag kräver underlägg under diskmaskiner som skydd mot fukt och golvskador för att försäkringen ska gälla.

Bostadsrättshavaren får göra förändringar i lägenheten. DOCK får man inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Tillstånd ska sökas skriftligt med ritningar.

Som väsentlig förändring räknas alltid förändring som kräver bygglov/bygganmälan - t.ex. ändring av bärande konstruktioner - eller innebär ändring eller påverkan på ledningar för vatten, avlopp, värme eller ventilation.

För byte av spiskåpa krävs tillstånd från styrelsen. Detta för att undvika att olämpliga kåpor gör att den begagnade luften hamnar hos grannarna. Detsamma gäller för fläktar i badrum.

Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd skaffas fram. Styrelsen har rätt att besiktiga utförda arbeten.

Hänsyn till varandra

Borrningar i betongväggarna och andra bullriga arbeten får inte ske före klockan 08:00 och efter kl 19:00 på vardagar. Och inte före kl 09:00 och efter kl 19:00 på helger.
Byggsopor

Byggavfall och andra rester från ombyggnadsarbeten kan lämnas kostnadsfritt vid Stockholms tre återvinningscentraler i Östberga, Lövsta och Vantör. Östberga (Huddingev.- Sockenv.) - öppet må-to 10-20, fre 10-16, lö-sö 9-16) - och Vantör (Kvicksundsvägen, Högdalen) öppet må-to 8-20, fre 8-16, lö-sö 9-16.

Underordnade sidor (1): Ohyra/Skadedjur
Comments