Boende‎ > ‎

Försäkring Bostadsrättstillägg

Styrelsen har förlängt bostadsrättstillägget hos Trygg Hansa till din hemförsäkring. Gäller till och med 30 september 2017.

Normalt tecknas detta tillägg som komplettering till den vanliga hemförsäkringen, men vissa försäkringsgivare har även gjort det möjligt för föreningen att teckna ett gemensamt tillägg för samtliga lägenheter.
Styrelsen har nu förlängt detta med ett år. Observera att en gemensam tilläggsförsäkring inte ersätter behovet av en egen hemförsäkring! (Den vanliga hemförsäkringen behövs fortfarande bl.a. för att Du skall vara skyddad vid skador på Ditt lösöre mm.) 
 
Men vad betyder tillägget i praktiken? Syftet är dubbelt. Dels ges ett skydd för den egendom som Du eller någon av Dina företrädare tillfört lägenheten och som skulle ha blivit fast egendom om föreningen istället gjort installationen. 
Exempelvis, den Du köpte lägenheten av har lagt in parkett över befintlig linoleummatta och installerat en diskmaskin som ej finns i grundstandard. Denna egendom är inte försäkrad via föreningen och ingår inte heller i en hemförsäkring utan  bostadsrättstillägg, eftersom en sådan enbart avser lösa ting. Dels syftar tillägget också till att skydda egendom, t.ex. ytskikt i ett badrum, som visserligen tillhör föreningen, men där Du genom stadgarnas bestämmelser övertagit underhålls- och reparationsansvaret.
Här fungerar inte en vanlig "tilläggslös" hemförsäkring, eftersom den ju normalt enbart avser Din egen egendom! 
 
Men kom ihåg, en tilläggsförsäkring ger aldrig ett fullständigt skydd, dels finns alltid en egen självrisk, dels kan den skadade egendomen helt eller delvis vara undantagen eller avskriven.

Om det uppstår en skada tar du som medlem kontakt med Trygg Hansa 0771-11 15 00
Försäkringsnummer, ang bostadsrättstillägget (Trygg Hansa): 25-1129240
Föreningens organisationsnummer: 76 96 12-7336

Comments