Boende‎ > ‎

Förvaltning

Bostadsrättsföreningen Lindgården har ett förvaltningsavtal med Nordstaden Stockholm AB. Det avtalet omfattar alla delar av föreningens löpande skötsel och förvaltning av fastigheten.

För jourtjänsten (akuta ärenden kvällar, nätter och helger) svarar Securitas Jourmontör AB.

Nordstaden Stockholm sköter med egen personal fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen samt ansvarar för samordningen av de delar som ingår i den löpande skötseln och förvaltningen.

Förvaltning i Östersund AB sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Här ingår avisering av hyror och avgifter, bokföring, deklarationer och en del annat. Telefonnummer: 08-522 182 42, e-post: kundtjanst@rbekonomi.se

Nordstaden Stockholm kontaktar ni enklast via formulär på hemsidan ( http://www.nordstadenstockholm.se/Felanmalan.aspx ) eller kontorstid via telefonnummer 08-32 40 60. Vid akuta fel under övriga tider kan ni ringa journumret 08-587 801 30. OBS! Man ska vara medveten om att man kan komma att debiteras för sin felanmälan, det beror på vad man felanmält och om man är hyresgäst eller bostadsrättshavare. Fråga gärna Nordstaden när ni kontaktar dem.

Comments