Boende‎ > ‎

Hyresgäster

Ditt ansvar som hyresgäst

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. Du är även ansvarig för dina gäster/vänner och eventuella barns kompisar när de är i lägenheten i fastigheten och/eller på Brf Lindgårdens mark.

I ansvaret för att sköta om lägenhet ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, rensa vattenlås, byta lampor i lägenheten, fläkten, kylen och i ugnen, byta säkringar samt att byta filter till köksfläkten. Du får inte utföra några som helst renoveringar eller ingrepp i fastighet/lägenhet. Eventuella fel måste felanmälas. Borttappade nycklar/nyckelbrickor måste omedelbart anmälas till styrelsen.

Det här ingår i hyran

- Rensning av stopp i avloppssystem (inte stopp i vattenlås i badrum och kök)
Felsökning och reparation av elanläggning (inte byte av säkring)
- Justering och tätning av fönster och dörrar
- Reparation av förråd (inte hänglås)
- Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör fastigheten (inte på grund av överslitage eller vandalisering, ej byte av lampor)
- Service och justering av kranar 
- Reparation av kylskåp (inte hål på evaporator eller byte av lampor)
- Justering, reparation och utbyte av lås och låsdetaljer (inte privata lås)
- Reparation av spisar (inte spräckta spisplattor)

Det här kostar extra

- Rensning av golvbrunn i badrum
- Ny grönsakslåda eller annan skåpsinredning till kylskåp som ej är nödvändig för funktionen
- Avläsning elmätare
- Hål på evaporator (kylslingor) i kyl och frys
- Filterhållare till fläkt
- Glasruta som är krossad från insidan
- Nycklar – även elektronisk typ Aptus
- Skadegörelse, även oavsiktlig
- Bortforsling av sopor 
- Spräckta spisplattor
- Störningsjourens utryckning vid störningar
- Om du inte är hemma på avtalad tid för ett möte med förvaltare eller annan representant för Brf Lindgården.

 
 
 
Tillval
En del hyresgäster har tillval sedan tiden med Svenska bostäder. Bostadsrättsföreningen Lindgården tillämpar inte tillval, utan de hyresgäster som har tillval sedan tidigare har dessa tillval kvar. Inga nya tillval kan göras.
 
För de hyresgäster som har tillval sedan tidigare, exempelvis diskmaskin, gäller följande:
 
För tillvalet så betalar man en summa pengar varje månad.
Om tillvalet går sönder så repareras det. Går det inte att reparera eller om det bedöms att kostnaden för reparation är oförsvarligt höga så byts det inte ut av föreningen, tillvalet forslas bort och den summa man betalat för tillvalet upphör.Byte av hyresrätt
Om en hyresgäst hos Brf Lindgården vill byta sin lägenhet mot en annan hyreslägenhet så ska denne lämna in en ansökan om byte till styrelsen för Brf Lindgården. Därefter tar styrelsen ställning till om bytet godkänns.

För att godkänna en ny hyresgäst finns vissa krav. Brf Lindgården har inkomstkrav motsvarande 4 gånger årshyran. Det krävs även att den nya tilltänkta hyresgästen har tillsvidareanställning eller eget företag med säker inkomst, motsvarande 4 gånger årshyran och att man inte har några betalningsanmärkningar.

Brf Lindgården tar en UC på tilltänkt hyresgäst samt kontaktar den nuvarande hyresvärden för boendereferenser.

Styrelsen behöver detta från tilltänkt hyresgäst:
- Aktuellt och styrkt arbetsgivaintyg som intygar fast anställning.
- Uppgift om lön/inkomst.
- Styrkt kopia på de senaste tre lönespecifikationerna
- Kopia på nuvarande hyreskontrakt samt kontaktuppgifter till nuvarande hyresvärd
- Orsak till bytet
- Personbevis för samtliga inblandade i bytesärendet

Posta original till Brf Lindgården Grusåsgränd 80
12130 Enskededalen. (eller lämna i styrelsens brevlåda utanför tvättstugan)

Styrelsen ska även veta skäl till varför bytet önskas.

Hyresgästen hos Brf Lindgården ska fylla i blankett som finns på denna sida och lämna till styrelsen tillsammans med ovanstående uppgifter och dokument. Styrelsen för Brf Lindgården tar ställning till bytet på nästföljande styrelsemöte och meddelar därefter beslutet till hyresgästen på Lindgården.

Innan hyreslägenhet lämnas kommer föreningens förvaltare besikta lägenhet och meddela eventuella krav på åtgärder som hyresgäst skall åtgärda innan lägenhet byts eller lämnas.

Läs blankett för byte noggrant vi kan ej behandla ofullständig ansökan om byte.


Ċ
Jimmy Ekman,
13 okt. 2016 01:43
Comments