Boende‎ > ‎

Renovering/Ombyggnad

Innan du påbörjar renoveringar, förändringar, tillbyggnader, ombyggnader så kontakta styrelsen, skriftligt. Använd "blankett ansökan om renovering Brf Lindgården". Som finns längre ner på denna sida som en PDF-fil.

Som bostadsrättshavare har du rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt.

Enligt lag är bostadsrättshavaren skyldig att hålla bostaden i gott skick, men du avgör själv när det är dags att t.ex. måla om, byta vitvaror, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Du måste fråga styrelsen om lov när det gäller ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, vatten, el, ventilation, och annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov.

För inglasning av balkonger gäller både bygglov från kommunen samt styrelsens godkännande.

Bygglov söks hos stadsbyggnadskontoret som informerar om vad ansökan ska innehålla.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen neka dig tillstånd om inte "åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen". Mycket är således tillåtet om det bara utförs på rätt sätt. Arbetet skall vara fackmässigt utfört. Detta kräver som regel att en fackman gör arbetet. Begreppet fackmässigt innebär att följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsrenovering. Om man följer dessa anvisningar korrekt anses inte åtgärden som fackmannamässig. Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om man inte följt meddelade anvisningar eller om åtgärderna inte varit fackmässigt eller bristfälligt utförda. Vissa ingrepp kan även påverka de garantier som finns från totalentreprenörens sida gällande lägenhetens utförande.

Ett bra råd är att fråga styrelsen först, om du känner osäkerhet, så slipper du problem i efterhand.


Det är INTE tillåtet att exempelvis måla ytterdörren i annan färg än de som är i original eller de yttre fönsterkarmarna i annan färg än ursprungsfärg. Tänk så här: förändring av den yttre delen av fastigheten (tex inglasning av balkong, sätta upp parabolantenn etc)kräver tillstånd från styrelse och bygglov från kommun.

Här finns allt om bygglov och andra tillstånd från kommunen angående byggande:  http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/
Om man utfört förändringar utan lov så kommer man att åläggas att återställa på egen bekostnad.

Läs Nordstadens rutiner vid vattenavstängning, finns som PDF-dokument längre ner på denna sida.
 
Visa dina grannar respekt. Bilning och andra mycket bullriga arbeten får inte ske före klockan 08:00 och efter kl 16:00 på vardagar. Och inte före kl 11:00 och efter kl 15:00 på helger.

Inglasning av balkong
Bygglov från Stockholms kommun krävs, samt tillstånd från Bostadsrättsföreningen Lindgårdens styrelse.

 
Att få renovera sina lägenheter är något som många längtar efter. Det man måste tänka på är att:
 • Inget arbete som bullrar eller stör efter 16:00 (exempel bilning och andra mycket bullrande arbeten)
 • Borrande i väggar får inte ske efter 19:00 (exempel borra upp för tavlor, lampor etc)
 • Man får inte installera vilken blandare man vill. Blandare av den typ som säljs på IKEA passar inte systemet i lägenheterna (passar i villa), och ställer till med problem. Temperaturväxlingar i vattnet är ett sånt problem. Blandare av märket FM Mattsson rekommenderas.
 • Betongen: förbjudet att göra ingrepp i bärande väggar.
 • Inte bila golv, etc utan styrelsens skriftliga tillstånd.
 • Det ligger vattenrör och värmerör i golv och väggar.
 • Man får inte byta rumsplanering där det berör ett våtutrymme eller kök. Dvs. Köket får inte flyttas till ett sovrum.
 • Alla strukturella förändringar av lägenheterna måste godkännas av styrelsen. 
 • Element: inte tillåtet att byta eller flytta element.
 • Badrum: Bostadsrättshavarens ansvar i badrum: klämring till golvbrunn, rensning av golvbrunn och vattenlås.
 • Köksfläkt: Ska man renovera köket så måste man kontakta styrelsen angående köp av spisfläkt. Vårt ventilationssystem klarar inte av någon av t.ex. IKEAs befintliga fläktar. Sätter man in en fläkt som inte godkänts av styrelsen kan man bli tvungen att byta ut den på egen bekostnad då bl.a. IKEAs fläktar kan förstöra vår ventilations motorsystem.

Bor du i "låghusen" uppgång: 54 – 76 eller 90 – 132:

Då har du en frånluftsfläkt som är placerad på vinden och styrs av ett reglage i din spiskåpa. Denna fläkt ventilerar din lägenhet och suger ut förorenad luft i kök, bad, klädkammare och WC. Vill du byta ut din spiskåpa till en ny MÅSTE denna vara med inbyggd styrning till er fläkt. Det ska vara spiskåpor i låghusen med en trafo för styrning av den centrala fläkten som är placerad på vinden (en för vardera lägenhet). Till exempel: Franke tender 722-16. Standardvarianten heter Franke Futurum 251-16.

Bor du i "höghusen" uppgång: 80 – 88:

Så har du en fläkt monterad ovan spisen bakom kryddhyllan denna styrs av ett reglage i din spiskåpa. Denna fläkt ventilerar din lägenhet och suger ut förorenad luft i kök, bad, klädkammare och ev. WC. Den fläkten är av modell: Enessen C1-120F.

Vill du byta ut din spiskåpa till en ny MÅSTE denna vara med inbyggd styrning till er fläkt. Till exempel: Opal 762-16

Standardvarianten heter Franke Futurum 251-16.

Samtliga kåpor med styrning för extern fläkt fungerar. Exempelvis de Frankekåpor som slutar med -16.


OBSERVERA ATT DENNA MÅSTE INSTALLERAS AV EL-BEHÖRIG PERSON!

Vill du byta ut din fläkt bakom kryddhyllan heter denna Enessen Essvent L. Det är viktigt att din entreprenör lämnar ett så kallat kvalitetsdokument. Då du fått det lämnar du en kopia till föreningen. Så här ser ett kvalitetsdokument ut:

All form av förändring på uteplatser och större förändringar av växtligheten måste förankras med styrelsen innan det utförs.

OBS! Det är inte tillåtet att inleda ombyggnation förrän styrelsen gett sitt skriftliga godkännande på nedanstående blankett.
 

Förhållningsregler gällande:

Utbyggnader framför entréer och uteplatser på Lindgårdens låghus, samt uteplatser på höghusens bottenplan. Det är inte tillåtet att flytta ut staket. Uteplats är med nyttjanderätt inte bostadsrätt. 

 

De utbyggnader som redan har uppförts måste bli enhetlig i största möjlig mån.

Se bilaga. OBS! Inte tillåtet att påbörja arbete innan man har styrelsen skriftliga tillstånd.
Ċ
Jimmy Ekman,
27 nov. 2015 04:52
Ċ
Jimmy Ekman,
27 aug. 2011 03:10
Ċ
maria.eriksson@lindgarden.net,
15 nov. 2012 06:33
Ċ
Jimmy Ekman,
6 okt. 2015 02:46
Comments