Boende‎ > ‎

Brandskydd i trapphus/loftgångar

skickad 5 apr. 2013 04:28 av Jimmy Ekman   [ uppdaterad 20 okt. 2015 06:50 ]
Enligt lag ( 2003:778 ) om skydd mot olyckor, får inte cyklar, barnvagnar, och annat som försvårar en utrymning, förvaras i
trapphuset eller på loftgångarna. I händelse av brand eller sjuktransporter är våra trapphus den huvudsakliga utrymningsvägen och får därför inte blockeras.
 
Det är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten. Barnvagnar och annat brännbart får generellt sett inte förvaras i trapphus.
Det finns flera enkla saker som kan göras för att skydda dig och dina grannar mot brand. Att hålla trapphuset rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten är några av dem.

Höga krav på utformning av trapphus

Eftersom trapphuset utgör en utrymningsväg ställs det mycket höga krav på vilka material som får användas när det byggs. För att skydda trapphuset från brand, exempelvis vid en brand i en lägenhet, ska det utformas som en egen brandcell. Det ska finnas branddörrar mot källare och vindar, där det ju kan förvaras mycket som är brännbart. Detta säkerhetstänkande vid byggnationen tappar sitt värde om trapphuset börjar användas som förvaringsplats.

Ställ inget brännbart i trapphuset!

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.
 
Det bästa är om trapphuset kan hållas fritt från all förvaring. Om praktiska förvaringsalternativ inte kan uppbringas, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte hindrar eller försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer, barnvagnschassier och postboxar. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är ju också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.
 
Observera att fastighetsägare ibland har egna regler kring förvaringen, exempelvis för att underlätta städning.
 
Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt. 

El-/rullstol i trapphus

Med hänsyn till att en el-/rullstol utgör ett viktigt stöd för personer med rörelsehinder behöver den ha hög tillgänglighet. Uppställningen i ett trapphus bör dock föregås av en bedömning av andra möjliga alternativ såsom i egen lägenhet, källar-, vinds- eller gårdsutrymme inklusive förekommande förvaringsanordningar utomhus. Om trapphuset måste användas som uppställningsplats behöver placeringen anordnas med tillfredsställande säkerhet. El-/rullstolen får inte påverka fria bredden i utrymningsvägen och ska i sådana fall vara av svårantändligt material.

Batteriladdning av elrullstol

En elrullstol som laddas utgör en förhöjd brandrisk, batteriet får därför inte laddas i trapphuset. Statistik och erfarenhet visar att laddning av batterier kan leda till överhettning och utveckling av brand.

Vid laddning av vätskefyllda batterier behöver utrymmet där rullstolen laddas ha tillräcklig ventilation, så att brännbar gas (vätgas) kan ventileras bort. Även tillverkaren av elrullstolen kan ha anvisningar för laddning av elrullstolen och krav på utrymmet där laddning sker.

Källa: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-byggnader-och-anlaggningar/Trapphus/ 

 
De föremål som vi ser i trapphuset kommer vi hädanefter uppmana dig att ta bort. 
Om föremålet fortfarande finns kvar efter 24 timmar, kommer
dessa att omhändertas och magasineras. Föremålen kan sedan inom tre
månader lösas ut för 500 kr, efter kontakt med vår förvaltare Nordstaden.
Ċ
25899.pdf
(276k)
Jimmy Ekman,
20 okt. 2015 06:49
Comments