Boende‎ > ‎

Uthyrning i andra hand

Om man som bostadsrättshavare eller hyresgäst önskar hyra eller låna ut sin lägenhet i andra hand så måste man ansöka om styrelsens skriftliga tillstånd till detta. OBS! Det är endast den som hyr i första hand eller äger lägenheten som kan ansöka om uthyrning i andra hand! 
 
Man måste ha fastighetsägarens samtycke för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Den som upplåter sin lägenhet utan lov riskerar att förlora den.
 
Bostadsrättsförening Lindgården tar ut en avgift av medlemmen vid andrahandsuthyrningen och här handlar det om som högst tio procent av prisbasbeloppet, vilket för närvarande innebär en årlig avgift på 4 550 kronor (år 2019). Avgiften regleras i våra stadgar. Upplåter (hyr eller lånar ut) man lägenheten i andra hand kortare än en månad har föreningen rätt att debitera för en hel månad.
 
Använd blanketten på denna sida för att ansöka om tillstånd för att hyra ut i andra hand, ange även skäl för att hyra ut i andra hand.
Man får inte börja hyra ut innan man fått ett godkännande av styrelsen.

 
Ċ
Jimmy Ekman,
17 sep. 2014 03:22
Comments