Brf styrelse

Brf Lindgårdens styrelse blev vald vid årsstämman 18 maj 2017.

Vill man komma i kontakt med någon i föreningens styrelse så kan man enklast använda e-postadressen styrelsen@lindgarden.net 

 Jimmy EkmanLedamot/ordförande
 Lennart SigebrantLedamot/kassör
 Christian Lodenius 
Ledamot/sekreterare
 Sara LindhagenLedamot
 David HamedaniLedamot
 Gudrun Wessnert Suppleant

 
 
  
  

Valberedning
Tobias Fagerlund
Estoardo Barrios
Kristoffer Petraeus
Gustaf Linderholm

Underordnade sidor (1): Ekonomi
Comments