Brf styrelse

Brf Lindgårdens styrelse blev vald vid årsstämman 17 maj 2018.

Vill man komma i kontakt med någon i föreningens styrelse så kan man enklast använda e-postadressen styrelsen@lindgarden.net 

Tobias FagerlundLedamot, ordförande
Lennart SigebrantLedamot, kassör
Emma-Lisa Runius 
Ledamot, vice ordförande
Gudrun WessnertLedamot, sekreterare
David HamedaniLedamot
Kristofer PetraeusLedamot
Jimmy EkmanLedamot
David LöfströmSuppleant

Valberedning
Sara Lindhagen
Estoardo Barrios 
Gustaf Linderholm

Underordnade sidor (1): Ekonomi
Comments