Kontakt

Styrelsen
Du kommer i kontakt med Lindgårdens bostadsrättsförening genom att maila styrelsen@lindgarden.net
 
Förvaltning

Bostadsrättsföreningen Lindgården har ett förvaltningsavtal med Nordstaden Stockholm AB. Det avtalet omfattar alla delar av föreningens löpande skötsel och förvaltning.

För jourtjänsten (akuta ärenden kvällar, nätter och helger) svarar Securitas Jourmontör AB.

Nordstaden Stockholm sköter med egen personal fastighetsskötseln och den tekniska förvaltningen samt ansvarar för samordningen av de delar som ingår i den löpande skötseln och förvaltningen.

Nordstaden Stockholm kontaktar ni enklast via formulär på hemsidan ( http://www.nordstadenstockholm.se/Felanmalan.aspx ) eller kontorstid via telefonnummer 08-32 40 60. Vid akuta fel under övriga tider kan ni ringa journumret 08-587 801 30. OBS! Man ska vara medveten om att man kan komma att debiteras för sin felanmälan, det beror på vad man felanmält och om man är hyresgäst eller bostadsrättshavare. Fråga gärna Nordstaden när ni kontaktar dem.


Ekonomisk förvaltare
Förvaltning i Östersund (ägs av Riksbyggen) sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Här ingår avisering av hyror och avgifter, bokföring, deklarationer och en del annat. Har du ekonomiska frågor om avgift/hyra, om din lägenhet tar du kontakt med Förvaltning i Östersund. 
Telefon: 010 - 175 71 00 (telefontid kl 9:00-12:00)
Postadress: Förvaltning i Östersund AB, Box 84, 831 21 Östersund
 

Ny portbricka 

Ny portbricka (250kr) beställer du genom att sända dina uppgifter (lägenhetsnummer och namn) till styrelsen@lindgarden.net
Comments