Föreningsstämma

Varje år hålls en ordinarie föreningsstämma. I stadgarna står det att den ska hållas före den sista juni men vår förening brukar ha stämman någon gång i maj. Alla medlemmar blir kallade till stämman minst 2 veckor i förväg, via brev i brevlådan och information på anslagstavlor och på Facebook. 
Som medlem i föreningen kan du vara med och påverka. Dels är det viktigt att du deltar på årsstämman där du kan göra din röst hörd. Du kan även lämna in en motion som styrelsen kan behandla och därefter ta upp på stämman. Viktigt att du skickar in din motion senast den 1 februari samma år som stämman. 
Mer information hittar du i våra stadgar
Vill du engagera dig i styrelsearbetet? Vänligen skicka ett mail till styrelsen@lindgarden.net 
Här nedan ligger alla protokoll från våra ordinarie föreningsstämmor. Våra årsredovisningar hittar du här
Ċ
Jimmy Ekman,
20 mars 2019 10:28
Ċ
Jimmy Ekman,
20 juni 2017 04:36
Ċ
maria.eriksson@lindgarden.net,
26 juni 2012 00:47
Ċ
maria.eriksson@lindgarden.net,
26 juni 2012 00:47
Ċ
maria.eriksson@lindgarden.net,
26 juni 2012 00:47
Ċ
maria.eriksson@lindgarden.net,
26 juni 2012 00:48
Ċ
maria.eriksson@lindgarden.net,
10 juni 2013 03:14
ą
Jimmy Ekman,
30 juni 2014 09:09
Ċ
Jimmy Ekman,
2 juni 2016 03:45
Ċ
Emma-Lisa Runius,
27 maj 2019 00:18
Ċ
Jimmy Ekman,
9 juni 2014 08:51
Ċ
Jimmy Ekman,
4 juni 2018 05:28
Ċ
Jimmy Ekman,
11 juni 2015 00:03
Comments